shawtyofbieber: “When I met you girl my heart went knock knock.”...shawtyofbieber:

“When I met you girl my heart went knock knock.”

ONE TIME ANNIVERSARY